Khớp nối nhanh đuôi chuột C

Kiểu:                   C
Kiểu Nối Nhanh: Ống mềm
Tiêu Chuẩn:        JIS B 0203
Chất Liệu:           Thép không gỉ