Van bi tay gạt Inox 316 kết nối bích

Chuẩn kết nối:   DIN PN16
Vật liệu:             Inox 316
Kích thước:       DN15 DN250(10″)